РАУКАНТЕКС меџик 3 Д гранит

Beschreibung

Впечатлива хаптика со специјален процес

Перфектното претставување на природните материјали е важна тренд тема во дизајнот на мебелот. На тој начин се повеќе се поставуваат високи критериуми во смисла на природна оптика и хаптика. Програмската линија РАУКАНТЕКС меџик 3 Д "гранит" ги исполнува овие критериуми во впечатлива форма: Наизглед природната површина е слична на гранит.Со додавање на пигменти во боја се добива фасцинантна ширина на траката за декорирање. РАУКАНТЕКС меџик 3 Д "гранит" ги истакнува фронотвите и работните плочи.

Предности

Предности

  • Природна хаптика и оптика
  • Достапни во една боја или во повеќе комбинации на бои
  • Фасцинантно декорирање на ширината на траката
  • Без ефект на рамка како резултат на боењето на материјалот и еднаквото распределување на пигментите во боја
  • Го има и како РАУКАНТЕКС ласер еџ

Downloads

Downloads

Печати