Стакло

Стакло во ролна

Стаклото е важен состевен дел во арихитектурата и дизајнот, како и во секојдневниот живот. И во модерното уредување на мебелот транспарентните и транслуцентните стаклени врати и површини се веќе вообичаени.
Со програмата РАУКАНТЕКС вижнс, РЕХАУ овозможи висококвалитетната оптика од вистинско стакло да се комбинира со позитивните особини на полимерните материјали и на тој начин да се добијат стаклени ефекти на самата кант трака. Новите интерпретации на тема стаклени површини, воодушевуваат со тридимензионалната длабочина и реалните радиуси и аспекти.

Печати