РАУКАНТЕКС вижнс Дуо-дизајн

Опис

Врв во кантирањето на површини кои наликуваат на стакло

Програмата на кант траки РАУКАНТЕКС вижнс Дуо-дизајн од материујалот PMMA (полиметиметакрилат) овозможува оптика на фронтот и дава впечаток на флеш стаклена плоча. РАУКАНТЕКС вижнс Дуо-дизајн дава максимална слобода на уредување поради тоа што е овозможено боење во било каква боја.

Предности

Предности

  • Оптика - впечаток на флеш стаклена плоча
  • Страничен поглед на полимерно-стакленото издание
  • Едноставни радиуси и нанесување во фази врз постоечки уреди
  • Едноставно уредување на фронот и околината
  • Максимална индивидуалност при боење и декорирање
  • Го има и како РАУКАНТЕКС ласер еџ
  • Едноставна обработка на постоечки ласерски уреди

Downloads

Downloads

Печати