Функција

Кантови со поголема вредност

Кантови со поголема вредност

Како составен елемент за дизајн во мебелот кант траката има важе допринос во целокупното уредување на животниот простор. Притоа се бараат не само самостојни решенија, туку и убедливи концепти кои ги спојуваат дизајнот и фукнцијата. РЕХАУ внесува постојано нови импулси и развива нови решенија, кои се одликуваат со максимална функционалност и се прилагодуваат на новите критериуми во однос на ттехнологиите и ообластите на примена.

Кантови со поголема вредност - во следниве РАУКАНТЕКС програми:

Печати