Поврзување на дизајн - стакло

Опис

Опис

Стаклото е многу важна тренд- тема. За да се истакнат ефектите на стаклото во кујната на ролетните и на кантовите и со тоа да се постигне меѓусебно усогласен оптика, РЕХАУ нуди поврзување на дизајн - стакло, кој се состои од системите РАУКАНТЕКС вижн и РАУВОЛЕТ ветро - лајн.

РАУКАНТЕКС вижн, ги соединува предностите на полимерните материјали со оптиката на вистинското стакло и со тоа достигнува нови перспективи во креативната гранка мебел. Овој тренд го вклучува и РАУВОЛЕТ ветро – лајн во кујнските ормари и врати. Иновативниот систем на стаклени ролетни го поврзува дизајнот на стаклото со предностите на полимерните системи на ролетни.

Предности

Предности

  • Перфектна имитација на површина на вистинско стакло со примена на материјал PMMA
  • Предности на полимерните системи, на пр. перфектни карактеристики на ракување со системите за ролетни
  • Перфектно усогласување на бојата и дизајнот на пр. декор

Downloads

Downloads

Печати