Заштитни ѕидни лајсни

Опис

РАУВАЛОН заштитни ѕидни лајсни – Комплетен дизајн

РАУВАЛОН системот за заштитни ѕидни лајсни поставува стандарди во областа дизајн, преработка и декори. Достапни се сите системски линии во скоро бесконечни декори. РАУВАЛОН програмската линија ги спојува дизајнот и оптиката во едно, бидејќи многубројните декори се усогласени со водечките производители на плочи во Европа и и даваат на секоја кујна одличен дизајн.

Дизајн

Дизајн

Кај РАУВАЛОН заштитните ѕидни лајсни имате голем избор на декори.

Фолии:
Достапен е актуелниот асортиман на фолии со над 800 декори.


Печатење:
Со РЕХАУ техниката за печатење профиллите може да се усогласат со скоро сите декори на работни плочи.

Горни делови со боја на алуминиум:
Овие елементи се пример за технички Know-how и ексклузивен дизајн. Функционално и декоративно ги поставувате горните рамки на работната плоча.

Испорака

Испорака

Системска линија 3 – интелегентно решение за шпајз
Соодветна оптика и различна примена:со иновативноторешение за шпајз РАУВАЛОН 113 -нови идеи на декори

Системска линија 4 –
бесконечна разновидност
Со РАУВАЛОН системската линија 4 се исполнуваат сите барања за декори во областа ѕидни заштитни лајсни


Системска линија 6 – мало и убаво
Филиграната, конкавна форма овозможува беспрекорни премини од работната плоча до ѕидот

Системска линија 7 – омилено и проверено
Комбинацијата од елегантен и временски неограничен дизајн и многубројните можности на уредување ја прават РАУВАЛОН системската линија 7 класичар во областа ѕидни заштитни лајсни.


Системска линија 8 – дизајн без граници
РАУВАЛОН системската линија 8 нуди декори кои оптички ги поврзуваат работните плочи и ѕидните заштитните лајсни.

Downloads

Downloads

Печати