Коси декори

Опис

Highlight коси декори

Кај новите структуирани декори настанува визуелен дизајн пресек со 90°-примена на декор плочите.

Како резултат на тенденцијата кон големозрнести декори богати со контраст и релјеф, овој пресек се зголемува во видливо поле. РЕХАУ го решава овој проблем во комбинација со плоча преку интеракција на нормалниот должински декор со косиот декор на кант траката, такашто изгледот на крајниот производ се совпаѓа со изгледот на природното зрно и изгледа како да е направено од еден калап.

Материјал: ABS

Предности

Предности

  • Одлична оптика

Можности на примена

Можности на примена

Маси и шанкови, работни плочи, корпуси, столици,фронтови или апликации кај ормари.

Печати