Компоненти на системот

Опис

Опис

Флекибилно водење на кабли:
Флексибилниот систем со своето оптичко и иновативно решение е одличен систем како за во деловниот така и во приватниот сектор. Системот може без проблеми да се инсталира на секое биро до 79 cm висина. За стоечки работни места, пултови и други индивидуални намени можна е испорака и на подолги изведби.


Лајсна:

  • Бои: бела, беж,кафеава, црна, светло сива
  • Должина 2.710 mm ± 10 mm
  • 271 m по картон
Печати