Системски решенија за вертикални ормари

Опис

РАУВОЛЕТ Ц – Системски решенија за вертикални ормари

Програмата РАУВОЛЕТ Ц има голем избор на висококвалитетни, активни систенми за изедначување на тежината за вертикални конструкции на ормари. Во пракса тоа значи висок комфор при минимална примена на сила и максимална сигурност со можноста во скоро секоја позиција на отварање на ролетните.

Предности

Предности

  • Специјално за вертикална примена
  • Широка палета на варијанти на системи за неограниени можности во дизајнот на ормарите
  • Огромна палета на дополнителни делови со можности за повеќе комбинации.
  • Голем број на форми во изведбата на ексклузивната површина

Испорака

Испорака

РАУВОЛЕТ Ц3
Принцип на спирала РАУВОЛЕТ Ц3, кој што овозможува виткање на ролетната во горниот дел на ормарот и со што се одбива оптимално користење на длабочината на ормарот. Механиката овозможува лесно движење на ролетната. Подобен систем за дрвени ормари.

РАУВОЛЕТ Ц5
Движењето на ролетната во задниот ѕид овозможува оптимално користење на просторот во висината и ширината на ормарот. Се комбинира со фиксиран механизам во предната или задната област на радиусите. Подобен систем за дрвени ормари.

РАУВОЛЕТ Ц8
C8- механизмот овозможува, на најлесен начин и со уште помала потреба од простор да се постават вертикалните ормари. Механизмот делува во два правца. Подобен за дрвени ормари.


РАУВОЛЕТ Ц 6
Со РАУВОЛЕТ Ц6 може да се постават вертикални ормари со отварање од горе спрема долу на едноставен начин со активно изденачување на тежините. На задниот ѕид на ормарот се поставува гумена трака. Подобен за дрвени ормари.

РАУВОЛЕТ Caddy кочница
Докажано решение за мали вертикални орамри со отварање од горе спрема долу. РАУВОЛЕТ ЦB нуди можности за инсталирање на механизам за закочување во ормарот без потреба од дополнителен простор .


РАУВОЛЕТ вертикална кочница
РАУВОЛЕТ вертикалната кочница превзем двојна функција специјално за мали ормари.

Печати