Санитарни инсталации

Нашите системи за водовод и одвод


РАУТИТАН  - нашиот систем за инсталации за вода за пиење и греење. Со нашата 30-годишна технологија на спојување со подвижни навлаки  се создаваат  безбедни спојки без стеснување на цевките. Добивка: Губењето на притисок се редуцира на минимум и истовремено високото ниво на непропустливост на нашите фитинзи спречува контаминација.

РАУПИАНО ПЛУС – систем за бесшумна дренажа. Овој систем е тивок дури и кога поминува вода низ цевката. Бидејќи нашите цевки со звучна изолација - опремени со компоненти за раздвојување на звукот - го изолираат звукот подобро од она што е утврдено со Директивата за звучна изолација на VDI 4100. Со нашите сигурни решенија за заштита од пожар, планирањето и монтажата се едноставни. Најдобри предуслови за едноставен прием на градба.

Топ производи

РАУТИТАН цевки за вода за пиење

Чиста вода за пиење - Вистинското решение за секоја потреба

РАУТИТАН

Како целосен и варијабилен систем, РАУТИТАН  е првиот избор за современи инсталации.

Видеопрезентација на производот РАУТУЛ A-лајт 2 комби

Комбиниран батериско-хидрауличен алат за подвижни навлаки  и проширување

Видеопрезентација на производот приклучен блок за грејни тела

Визуелно привлечен приклучен блок за грејни тела  РАУТИТАН стабил
Печати