Техника на профили

Техника на профили - функција до совршенство

Од модерниот мебел се бара многу. Мора да ги исполнувате функционалните критериуми и во делот дизајн не смее да има неостварени желби. Со техничките профили на РЕХАу добивате профил во секој поглед.Бидејжи целината може да фукнкционира само кога ќе се сосстави и последната слагалка.

Печати