РАУБИОКСОН ДУО ПЛУС Цевен воздушен систем

Опис

Опис

Цевниот воздушен систем РАУБИОКСОН е развиен специјално за довод на воздух со фин млаз во мешавината од отпадна вода и живиот талог во биолошките нивоа на пречистување и третман.

 • Соодветно за континуирано и наизменично работење
 • Користење во комунални и индустриски пречистителни станици
 • Воздушна мембрана од цврст, антимикробен силиконски еластомер
 • До 30 % заштеда на енергија
 • Долговечност заради високо квалитетни материјали

Предности

Преглед на предностите:

 • Брза и едноставна монтажа
  • Потребен е само еден монтер
  • Нема потреба од алат
  • Заштеда на трошоци за монтажа
 • Долготрајност
 • Отпорно на невреме и на озон
 • Отпорно на стареење
 • Цврсто на кинење
 • Нема стврднување/кршење
 • Се создава малку слој
 • Мал пораст на губење притисок и со тоа заштеда на трошоци за енергија
 • Добар внес на кислород
 • Соодветен за наизменично работење
 • Соодветен за индустриски отпадни води
 • Се користи и при потешки услови на проток
 • Мали трошоци на амортизација заради долготрајно користење
 • Мал обем на одржување

Можности на примена

Можности на примена

Воздушните системи на РЕХАУ се користат во делот на биолошко пречистување во станици за третман на отпадни води со цел довод на кислород за микроорганизмите.

Комунални прочистителни станици

Индустриски прочистителни станици

 • Петрохемиска индустрија
 • Челична индустрија
 • Преработка на кожа
 • Производство на хартија
 • Текстилна преработка
 • Прехранбена индустрија
 • Млечна индустрија
 • Индустрија за пијалоци
 • Фармацевтска индустрија
 • Печатарска индустрија
 • Дренажа на вода од депонии

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати