Геосинтетици

Геосинтетика на РЕХАУ: Разновидност во функцијата и употребата

Геосинтетичките материјали ги исполнуваат различните задачи при градба во земја, под земја, изградбата на сообраќајници и тунели: тие разделуваат, филтрираат, дренираат, стабилизираат и заштитуваат.
РЕХАУ, за таа цел, нуди голем број неткаени материјали, гео-решетки и сврзувачки материјали од синтетички влакна. Ние со задоволство ќе ви помогнеме при проектирањето, тендерската документација и монтажата. Градете со нашето долгогодишно искуство.

Печати