РАУМАТ-механички изработен геотекстил

Опис

РАУМАТ механички изработен геотекстил како филтерски, разделувачки и заштитен слој

РАУМАТ делотворноста ја добива од неговите слоеви за заштита од замрзнување, дренажата и од каналите за одвод на водаРАУМАТ е механички изработен неткаен материјал од полипропиленски влакна. РАУМАТ се користи како разделувачки слој под матријалот за исполна, врз мека подлога, како филтерски слој во системите за дренажа, како и како заштита на елементите за заптивање

Предности

Предности

Предности на РАУМАТ геотекстилот при изведба на системи за дренажа и одводни канали, како и во изградбата на сообраќајници:

 • Ги заменуваат минералните филтерски слоеви кои бараат многу пари и напор
 • Спречуваат запушување на отворите во дренажните цевки (системи) од ситни честички
 • Овозможуваат водата да пробие до одводниот систем без загуби
 • Спречуваат мешање на грубо зрнестиот материјал за исполна (тампон) со меката подлога
 • Ја одржуваат долготрајноста на дејството на заштитните слоеви од замрзнување
 • Овозможуваат заштедување на матријал за исполна (тампон) за неизградени улици и неповрзани стопански патишта
 • Добро се прилагодуваат кон нерамнините и ископани делови
 • Ги заштитуваат синтетичките геомембрани од механички оштетувања
 • Не влијаат на животната средина

Испорака

Испорака

Со РАУМАТ имате на располагање широка палета на геотекстил со различни големини и структури за различни примени:

 • Геотекстил од бели примарни влакна, единечна тежина: 130 - 1200 g/m²
 • Широчини: од 1,0 до 5,0 m
 • Класи на цврстина на геотекстилот: од 1 до 5

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати