TEРАМ композитни геосинтетици за дренажа

Опис

ТЕРАМ подлога за дренажа
ТЕРАМ подлога за дренажа

ТЕРАМ композитните геосинтетици за дренажа се сигурни за одводнување, филтрирање и заштита.

ТЕРАМ композитните геосинтетици за дренажа се сигурни за одводнување, филтрирање и заштита.

ТЕРАМ е геокомпозитен материјал и се состои од дренажен елемент и едно или две филтерски платна, односно еден дренажен елемент со едно платно и една заптивна фолија. Служат за одводнување на градежни делови или објекти кои се во допир со земја како и за дренажа на депонии.

Врз основа на нивната тридимензионална структура и нивната стабилност на притисок, соодветни се и за заштитување на заптивки од механичко оштетување.

Предности

ТЕРАМ подлога за дренажа
ТЕРАМ подлога за дренажа

Предности

Композитните геосинтетици ТЕРАМ ги исполнуваат барањата од упатството за користење на геопластика кај земјани градежни работи при изведба на улици и на нормата DIN 4095.

Композитните геосинтетици кои се двострано каширани со платно ги исполнуваат и барањата на нацрт правилникот Was 7 на BMV.

Наспроти минералните дрнеажни слоеви, ТЕРАМ к
омпозитните геосинтетици ги имаат следниве предности:

 • Нема комплицирано инсталирање со зрнест материјал
 • Нема повеќестепено инсталирање (платно + филтерски материјал + платно)
 • Намалување на потребен материјал и транспорт на материјал
 • Брзо и едноставно инсталирање
 • Непроменливи карактеристики на материјал заради индустриско производство и фабрична контрола на квалитет
 • Висока стабилност под притисок
 • Голем капацитет на одводнување и при големо оптоварување
 • Многу мали промени на моќноста на одводнување со растечко оптоварување
 • Компактна изведба, а со тоа и мал дијаметар на ролна
 • Нема Пружина ефект при инсталирање на покривна подлога
 • Нема опасност од превртување
 • Многу мал шум
 • Големи и варијабилни широчини на ролна (до 4 m)

Испорака

ТЕРАМ подлога за дренажа
ТЕРАМ подлога за дренажа

Испорака

ТЕРАМ композитни геосинтетици за дренажа со својата широка палета на производи покрива широк спектар на области на примена:

 • ТЕРАМ 1B1 – дренажна решетка со 2 филтерски платна ТЕРАМ 1000
 • Димензии на ролни: 2 m, односно 4 m широчина и 25 m долшина

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати