ПЕ Универзална шахта

Опис

Опис

Универзалната шахта DN 400 од полиетилен (ПЕ) има универзална примена како шахта за контрола и измивање при изградба на сообраќајници. Четирите приклучоци за РАУПЛЕН ПЕ DN 355 можат посебно да се отворат на градилиштето. Нема потреба од дополнително вградување на приклучоци за поврзување со цевките.

 • Долен дел на шахтата DN 400
 • Песочен таложник од 35 cm, по потреба може да се затвори со кинета
 • До 4 приклучоци РАУПЛЕН ПЕ DN 355
 • Директен приклучок со РАУПЛЕН DN 355, со DN 100, 160, 200 и 250 преку адаптер
 • Од неосетлив полиетилен
 • Може да се мие под висок притисок до 150 бари
 • Боја: црна
 • Со помош на прстенот за заптивање приклучукот не пропушта вода
 • Со камера (при употреба на кинета)

Предности

Предности

Универзалната шахта ПЕ DN 400 – сестран производ во изградбата на сообраќајници, нуди голем број на предности:

 • Едноставно приклучување на 4 цевки РАУПЛЕН ПЕ DN 355
 • Достапни се редуцири и адаптери за помали пречници на цевки и други програми на цевки
 • Благодарение на малата тежина може да се ракува рачно
 • Едноставна монтажа, транспорт, складирање
 • Отпорна на киселини и бази
 • Отпорнa на удари и кршење дури и при ниски температури
 • Отпорна на груб материјал за исполна
 • Прилагодување на висината на шахтата според желба за добивање на иста висина директно на местото на градење
 • Оптимална контрола благодарение на зголемениот внатрешен пречник на основното тело (>600 mm)

Испорака

Испорака

 • Долен дел на шахта DN 400
 • Адаптер за РАУПЛЕН DN 100, 160, 200, 250
 • Адаптер за РАУДРИЛ Рејл DN 160, 200, 250, 315
 • Продолжеток за шахта
 • Заптивачки прстени за непропустливи приклучоци
 • Капаци за шахти
 • Кинета со заптивачки прстен

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати