РАУДРИЛ рејл ПП контролна шахта

Опис

Индивидуално решение за примена во областа на железнички пруги

РАУДРИЛ Рејл контролната шахта изработена од ПП е сигурно решение за примена во пределот на железничките пруги. Системот на шахти е флексибилен и се приспособува на цевководот, така што е можно директно приклучување на РАУДРИЛ Рејл во различни номинални широчини.

 • Статистичка пресметка во врска со ATV-DVWK A 127
 • Стандардна изведба висина 990 мм со песочен опфат 290мм
 • Поклопување со РЕХАУ лиен капак DN 400 KI. B 125 / D 400, односно BEGU- капак за шахти

Предности

Предности

 • Директно приклучување на РАУДРИЛ Рејл со DN 160-400
 • Стандардни долни делови 990 мм со песочен таложник 290мм
 • Продолжетоци за шахти во различни големини
 • Можна е индивидуална изведба со висини кои отстапуваат од номиналните широчини т.е. височини на приклучоците
 • Можно е странично оптоварување на конструкцијата на шахтата со SLW 60/UIC 71
 • Пренесување на товарот (од сообраќај) преку бетонски прстен
 • Можна е примена на BEGU капак за шахта

Испорака

Испорака

Системски компоненети:

 • Долен дел на шахтата DN 400 или 500 SN8 со песочен таложник
 • Долен дел на шахтата DN 400 SN 16 составен од одобрени цевки Раудрил Рејл ПП SN 16
 • Продолжетоци за шахта со заварен муф
 • Бетонски носечки прстен за лиениот капак DN 400
 • Лиен поклопец DN 400 со вентилација и рамки класа Б 125 односно класа Д 400
 • РАУДРИЛ Рејл цевки

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати