РАУПЛЕН ПЕ дренажна цевка

Опис

Опис

РАУПЛЕН ПЕ дренажни цевки со профилиран надворешен ѕид и мазен внатрешен ѕид се особено погодни за примена при изградба на сообраќајници, нискоградба и градежништво. Според DIN 4262-1, тип R2 оваа цевка спаѓа во класата SD. РАУПЛЕН може да се добие како дренажна цевка, дренажна и транспортна цевка, целосно проточна цевка, како и како транспортна цевка.

Стандардни димензии: DN 100, 160, 200, 250, 615, 355

Карактеристики:

 • Стандардни димензии: DN 100, 160, 200, 250, 315, 355
 • Форма на профилот тип R2, Комбинирана градба (профилиран надворешен ѕид, мазен внатрешен ѕид)
 • Цврстина на прстенот според EN ISO 9969 4 kN/m² (DIN 16961 ред на цевки 5)
 • Стандардна ширина на шлицот 1,4 mm, попречен шлиц во брановидната основа
 • Површина на влез на водата 50 cm²/m
 • Дренажна цевка LP (шлиц од околу 220°)
 • Дренажна и транспортна цевка MP (шлиц од околу 116°, поврзување на муфот со прстенот за затворање без пропуштање на вода)
 • Целосно дренажна цевка TP (шлиц низ целиот попречен пресек на цевката)
 • Транспортна цевка UP (без шлиц, непропушта вода со заптивачки прстен за транспорт на процедна вода)

Предности

Предности

РАУПЛЕН дренажните цевки од ПЕ ги имаат следниве предности:

 • Едноставно ракување и вградување
 • Едноставно поврзување на цевките – должини на вградување од 6 m со муфови на навлекување
 • Комплетна програма на фитинзи
 • Материјал ПЕ-ХД, безбеден за животната средина и некршлив
 • Сигурно полегнување благодарение на синото маркирање на разделите
 • Оптоварување до SLW 60 во согласност со DIN 1072 при вградување според техничките стандарди
 • Статистички пресметлив во согласност со ATV-DVWK A 127

Испорака

Испорака

 • Дренажна цевка, целосно проточна цевка и транспортна цевка DN 100 и DN 160
 • Дренажна цевка, дренажна и транспортна цевка, целосно проточна цевка и транспортна цевка DN 200, 250, 315 и 355
 • Програма на фитинзи
 • Универзална шахта DN 400. За ова погледнете го производот „Универзална шахта DN 400“.
 • РАУРЕКО контролна шахта DN 625. За ова погледнете го производот „РАУРЕКО Рисајклинг контролна шахта DN 625“
 • Дренажна шахта DN315 изработена од ПП

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати