РАУГЕО PE-Xa геосонда

Опис

Добивање на енергија од длабочината на земјата – топлина од земјата

Геотермалните сонди во принцип се вградуваат до длабочина од 300 м за ефикасно искористување на константната температура на земјата за добивање на енергија.

За исполнување на критериумите за максимална сигурност РЕХАУ ја нуди РАУГЕО PE-Xa сондата – единствена геотермална сонда од високоотпорен умрежен полиетилен без заварени спојки во земјата – со уникатна гаранција од 10 години!

Предности

Предности

 • Високо резистентен PE-Xa материјал за максимална сигурност
 • Глава на сондата без заварување на споевите со дополнителна заштита од специјална смола
 • Единствена 10- годишна гаранција, која ги опфаќа трошоците за материјал и монтажа
 • Постојаност на високи температури до +95 °C и со тоа идеална за складирање на топлина на пр.во комбинација со соларна термија или одведување на топлината од индустриските уреди.
 • Брза, сигурна, трајна и приспособлива на сите временски услови техника на поврзување со подвижна навлака

Можности на примена

Можности на примена

 • Греење и ладење во комбинација со топлинска пумпа
 • Free-cooling (пасивно ладење на просторијата)
 • Греење на мостови и пристпани рампи
 • Складирање на топлина во земјата во кобинација со соларна термија
 • Оптимално за комбинација со површинско греење/ладење или темперирање на бетон

Испорака

Испорака

РАУГЕО геосондата во својата програма на испорака ги опфаќа сите неопходни компоненти, се до приклучокот на топлинската пумпа:

 • Специјален прибор како тег за сонда, држач на растојание, рачва за поврзување
 • Термоцемент ( материјал за исполна околу сондата)
 • Приклучни водови
 • Разделници и разделни шахти
 • Елементи за влез во објектот
 • Етилен гликол

Нашата сеопфатна програма ќе ја најдете во Downloads.

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати