Комплетен систем за одводнување на градежно земјиште

Опис

РАУДРЕН G Комплетен систем
РАУДРЕН G Комплетен систем

Комплетен систем за дренажа на градежно земјиште во согласност со DIN 4095

Вишокот на вода, која е предизвикана од дождови или подземна вода, може да се избегне со поставување на површински дренажен слој на ѕидот на објектот. Притоа е важно, сите градежни елементи кои се ставени во поплочениот дел, да бидат заштитени од вода. Вишокот на вода треба да се држи подалеку од ѕидот и треба да се одведува преку систем за дренажа.

РАУДРЕН дренажата на градежното земјиште на РЕХАУ ги исполнува сите функции кои ги бара DIN 4095:

 • Сигурно разделување на градбата од влажната почва
 • ТЕРАМ подлога за дренажа и слој за дренажа како заштитен слој за затворање на градбата
 • Одведување на водата од земјата преку РАУДРЕН правата цевка која е положена во слојот за дренажа
 • Можност за контрола и миење со РАУДРЕН шахтата за дренажа
 • ТЕРАМ филтерски филц (геотекстил) за заштита на слојот за дренажа од запушување со фини честички

Предности

РАУДРЕН G Комплетен систем
РАУДРЕН G Комплетен систем

Предности

 • Комплетен систем во согласност со DIN 4095
 • Цевки за дренажа во прачки
 • Цврста и компактна контролна шахта DN 315
 • Подлога за дренажа со голема способност за истекување

Испорака

РАУДРЕН G Комплетен систем
РАУДРЕН G Комплетен систем

Испорака

Компоненти на системот:

 • Шахта за дренажа РАУДРЕН PP DN 315
 • Права цевка за дренажа РАУДРЕН G
 • Адаптер/редуцир
 • Подлога за дренажа ТЕРАМ 1 B1
 • Филц ТЕРАМ – мини пакување 900

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати