Алати за монтажа

Робусни. Едноставни за ракување. Лесни за користење. 

Покрај високиот квалитет и долготрајноста на цевниот систем,од голема важност е  брзата и сигурна монтажа. Соодветниот алат за тоа ја игра клучната улога.

Како понудувач на комплетни системи РЕХАУ има сеопфатна програма на алати. На тој начин секоја димензија од 10 до 110 милиметри постои оптимален алат – од рачен алат па се до механички хидрауличен и батериски алат.

Постојаниот развој и подобрување монтажните алати овозможуваат постојана оптимизија на процесот на поврзување на цевките и монтажа.

НОВО, систем на брза замена “Quick Change”

А-лајт 2

Батериски хидрауличен алат за подвижна навлака за димензии 16 до 40

 • Лесно ракување и компактен дизајн
 • Опсег на испорака: Li-Ion-Akku (18V / 1,3 Ah), прибор и куфер

Предности:

 • Комфорно работење без црево за хидраулика независно од извор на електрична енергија
 • До 180 конекции со едно полнење на батерија
 • Работна снага на Li-Ion-батерија со кратко време на полнење од само 22 мин
 • Едноставна инсталација и во тесни позиции со компактна изведбена форма
 • Потисен цилиндер кој се врти 360° : обработка на димензии 16, 20 и 25 без преинсталација со трикратна потисна стега
 • Контрола на притисок со електронски управуван агрегат
 • Интегрирано осветлување на работен простор

Компоненти на системот:

РАУТУЛ А-лајт2 од РЕХАУ може индивидуално да се надгради со опрема:

 • РАУТУЛ Xpand QC за едноставно и комфорно проширување
 • Експандер глави Quick Change димензии 16 до 32
 • Експандер глави димензија 40
 • Тристрана, двојна и единечна потисна стега
 • Експандер бит за проширување
 • Ножици за сечење цевки

А-лајт2 комби

Комбиниран батериски-хидрауличен алат за подвижни навлаки и алат за проширување за димензии 16 до 40

 • Флексибилно користење
 • Едноставно лесно ракување со иновативен механизам на префрлување
 • Единица на експандер со Quick Change
 • Опсег на испорака : Li-Ion-Akku (18V /1,3 Ah), опрема и системски куфер

Предности

 • Без преинсталација се проширува и потиснува во само еден уред
 • Иновативен механизам на прешалтување со вртење на комбинирана единица за проширување и лизгање во работен правец
 • Брза промена на димензии со тристрана стега во Quick Change
 • Работна снага на Li-Ion-батерија со кратко време на полнење
 • Контрола на притисок со електронски управуван агрегат
 • Интегрирано осветлување на работен простор

Компоненти на системот

РАУТУЛ А-лајт2 комби алатот од РЕХАУ може да се надгради со следнава опрема:

 • Експандер глави  Quick Change димензии 16 до 32
 • Експандер глави димензија 40
 • Тристрана, двојна и единечна потисна стега
 • Експандер бит за проширување
 • Ножици за сечење цевки


Г2

Електричен-батериски-хидрауличен алат за подвижни навлаки за димензии 40 до 110

 • Соодветен за на градилиште и за предконфекционирање
 • Опсег на испорака : Li-Ion-Akku (18V /1,3 Ah), опрема и системски куфер
 • Со индивидуална проширена опрема за димензии од 40 до 110

Предности

Робусен и долготраен

 • Комфорно работење независно од извор на електрична енергија
 • Издржливост и снага до 80 конекции со едно полнење на батерија
 • Кратко време на полнење Li-Ion-батерија од само 22 мин

Компоненти на системот

Алатот за подвижни навлаки  РАУТУЛ Г2 од РЕХАУ може да се надгради со следнава опрема:

 • Сет за дополнување 75 до 110
 • Единечна потисна стега и експандер глави од 40 до 110
 • Ножица за цевка 63 за сечење
 • Секач за цевки 50 до 125


Материјали за превземање

М1

РАУТУЛ М1 двојна преса на вртење
РАУТУЛ М1 двојна преса на вртење 

Рачен алат за подвижни навлаки за димензии 16 до 40

 • Економичен и робусен почетнички алат
 • Независен од електрична мрежа, идеален е за инсталација на централно парно греење

Предности

 • Нема црево за хидраулика, целосно независно од електрична енергија
 • Едноставна инсталација и во тесна ситуација со компактен L-профил („споен со ѕид“)
 • Со двојна стега се обработуваат две димензии без преместувања
 • Робусно и долготрајно

Компоненти на системот

РАУТУЛ  М1 од РЕХАУ може индивдуално да се надгради со следнава опрема:

 • Експандер глави  Quick Change димензии 16 до 32
 • Двојна и единечна потисна стега М1
 • Експандер за проширување
 • Ножици за сечење цевки

Х2

Механички-хидрауличен алат за подвижна навлака за димензии 16 до 40

 • Со ножна и рачна пумпа за притисок
 • Идеален за работа на инсталација на топлани  независно од електрична мрежа

Предности

 • Целосно независен од електрична мрежа
 • Заштеда на сила со хидрауличен погон
 • Едноставна инсталација и при тесна позиција, со флексибилен зглоб на потисен цилиндар
 • Потисен цилиндар кој се врти 360°: обработка на димензии 16, 20 и 25 без преместување со тристрана потисна стега
 • Робусно и долготрајно
 • Без одржување

Компоненти на системот

РАУТУЛ  Х2 од РЕХАУ може да се надгради со следнава опрема:

 • Експандер глави  Quick Change димензии 16 до 32
 • Експандер глави димензија 40
 • Тристрана, двојна и единечна потисна стега
 • Експандер за проширување
 • Ножици за сечење цевки

Х-Г1

Механички-хидрауличен алат за подвижна навлака за димензии 40 до 110

 • Со ножна пумпа за притисок и куплунг за брзо менување
 • Добра ергономија и солидна позиција со широка подна плоча
 • Идеален за работа на инсталација на топлани  независно од електрична мрежа
 • Се користи и за димензии 40 до 110 со индивидуално проширена опрема

Предности

 • Целосно независно од електрична мрежа
 • Заштеда на снага со хидрауличен погон
 • Робусен и долготраен
 • Без одржување

Компоненти на системот

Алатот за подвижни навлаки РАУТУЛ  Х-Г1 од РЕХАУ може да се надгради со следнава опрема:

 • Сет за дополнување 75 до 110
 • Единечна потисна стега и експандер глави од 40 до 110
 • Ножица за цевка 63 за сечење
 • Секач за цевки 50 до 125


Материјали за превземање

Печати