РАУТЕРМЕКС strong SDR 7,4 систем за снабдување со топлина

Опис

Флексибилно блиско топлоснабдување до 10 бари работен притисок  

Со користење на медиум цевки кои имаат зголемена јачина на ѕид и докажана рецептура за топлоснабдување, сега топлинските мрежи може да се проектираат и изведуваат со висински разлики од 30м до 70м со нашата Пекс А цевка.

Предности

 • Самостојно изедначување во почвата
 • Нема статичко пресметување за цевки и профили
 • Можна промена на правец без профили
 • Мала монтажна јама и тесни цевни ровови
 • Максимална должина на цевки до 400м
 • Едноставен и економичен дополнителен приклучок со пригмечување
 • Можни се висински разлики до 70 метри

 

Компоненти на системот

Системот на цевки РАУТЕРМЕКС strong нуди широк обем на цевки и профили РАУТЕРМЕКС двојни цевки од 25 до 63 mm со должини на прстен помеѓу 75 и 400м

 • РЕХАУ спојниот систем со лизгачка чаура со повеќето изводи и премини
 • РЕХАУ систем на спојки за поврзување на извод од РАУТЕРМЕКС strong изолиран цевен систем

Примена

Новиот предиозлиран систем на цевки РАУТЕРМЕКС strong SDR 7,4 се применува во мрежи за блико топлоснабдување кои трајно работат на притисок со 10 бари. Со нашата цевка се постигнуваат значајни предности во флексибилност, заштеда на време и трошоци, во споредба со досегашните мрежи. 

 • средни до големи толоснабдувачки мрежи, приклучок на поголеми корисници на топлина
 • приклучок, односно распределба на топлина  од котли на биомаса за поголеми корисници на топлина
 • Распределба на топлина во рамките на индустриски и уреди за ладење, пластеници за растенија, и производствени уреди

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати