Заштита од кражба

Опис

Зголемена сигурност и удобост во домот

Статистиката покажува дека во Германија на пример се куќите се обиваат на секои две минути – во главно преку ден кога никој не е  дома. Крадците најчесто влегуваат низ прозорците и балконските врати. Затоа тие треба да бидат подобро обезбедени од насилна провала. Постојат мерки кои ја зголемуваат заштитата од насилно влегување и тие се утрдуваат индивидуално за секој прозорец и врата. На пример заштитата од насилно влегување треба да биде поголема на пониските спратови отколку повисоките.

Компоненти за подобрување на сигурноста:

 • Рачки со заклучување
 • Зајакнати окови со запци
 • Проверена заштита на профилот од насилно обивање
 • EF1-/EF2-окови
 • Термоизолацискко стакло
 • Непробивно стакло
 • РЕХАУ техника за лепење на рам крило

Предности

Предности

 • Побезбедни прозорци и врати со примена на специјални рачки, окови и стакла
 • Оптимирана геометрија на профил за заштита од насилно отварање
 • Можна е и примена на зајакнати окови
 • Класи на отпор WK 1 – 3

Профили

Профили

Прозорски системи:

 • ГЕНЕО до WK 3
 • ГЕНЕО за пасивни куќи до WK 3
 • Еуро Дизајн 86 плус до WK 2
 • Брилант Дизајн до WK 3
 • Брилант Дизајн МД до WK 3
 • Еуро Дизајн 70 до WK 2

Системи за влезни врати:

 • ГЕНЕО до WK 3
 • Брилант Дизајн до WK 3

Системи за подигачко лизгачки врати:

 • ГЕНЕО до WK 2
 • Брилант Дизајн до WK 2

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати