РЕХАУ- ПОЛИТЕК 50 С

Опис

РЕХАУ Политек 50 С - Решение за фасади со висока топлинска изолација

РЕХАУ Политек 50 С е одлично решение за фасада со висока енергетска ефикасност од економски и архитектонски аспект. За индивидуално обликување на располагање се голем број на алуминиумски украсни профили со ширина на профил 50 mm.

Можна е примена на сите РЕХАУ прозорски профили во комбинација со РЕХАУ Политек 50 С.

Карактеристики:

 • Конструкција: пречка
 • Надворешна област: Украсни лајсни
 • Внатрешна област: ПВЦ профили (со заштитна фолија), бели (слично на RAL 9016)
 • Ширина: 50 mm
 • Топлотна изолација: 0,88 - 1,3 W/m²K
 • Длабочина на вградување: 71 mm до 134 mm
 • Заштита од поројни дождови: RE 1950 (EN 12154 / ENV 13050)
 • Отпорност на ветар : дозволено оптеретување ± 2.0 kN/m², зголемено оптеретување ± 3.0 kN/m² (EN 13116)
 • Пропустливост на воздух: AE (EN 12152)
 • Отпорност на удар: E5 / I5 (EN 14019)
 • Звучна изолација до Rw,p = 43 dB

Предности

Предности

 • Примена на РЕХАУ прозорски системи со споредбени Uf - вредности
 • Алтернатива за конвенционалната пречка
 • Помали длабочини на вградување со статичките челични профили
 • Слободен дизајн со многубројните профили и бои
 • Интеграција на иновативни технологии
 • Заштитна фолија на профилите
 • Еколошки систем

Дизајн

Дизајн

 • Мали ширини 50 mm – наоѓаат примена и кај застаклување на големи површини
 • Полигонални облици со единствен дизајн: индивидуално обликување со различни украсни лајсни од алуминиум на надворешната страна на фасадата
 • Бои на површините на профилите:
 • Алуминиумски профили со нанесен слој на боја според РАЛ
 • ПВЦ Профили стандардни бели кои можат да се лакираат во речиси сите РАЛ бои
 • Профили по барање на муштеријата за одреден проект
 • Интегрирање на РЕХАУ прозорските системи погодни за пасивна куќа како елементи за отворање
 • Разновидни ПВЦ украсни обвивки (внатрешна страна на објектот) според статистички или архитектонски барања

Можности на примена

Можности на примена

 • Фасадни конструкции со висока топлинска за енергетски ефикасна градба
 • Повеќекатна стаклена фасада
 • Застаклување на големи површини (на пр. излози)
 • Полигонални застаклувања
 • Фасади со наклон ( на пр.фасади со косини)

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати