Сервис пакет "Вашата веб страна за вашиот успех"

Сервис пакет за веб страна - за Вашиот успех

Да се има професионална веб страна, денес е исто толку важна како висококвалитетен услуга или производ. Во Македонија, се повеќе се користи интернет, за да се добијат информации за производи и услуги.

За да ви дадеме подршка и во вашата веб страна направивме еден така наречен „All-inclusive-Paket“: со опширно упатство и сеопфатен Content-Paket:

  • Во упатството ќе прочитате за основите за уредување и одржување на едне веб страна
  • Независно од тоа дали веќе имате веб страна или правите нов интернет настап: Со нашиот Content-Paket ви нудиме актуели слики и текстови, соодветени на целните групи, кои можете да ги вметнете во Вашата веб страна. (Јануар 2011)


Пакетот ќе го најдете во порталот за муштерии.

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати