ИНСУЛПЕКС Блиско и далечинско пренесување на топлина

Предности

Предности

ИНСУЛПЕКС ви ги нуди следниве предности за реализација на вашиот проект за блиска топлина.

 • Оптимална топлинска изолација од 0,024 W/mK
 • За максимални температури до 95 ° С
 • Флексибилно полегнување од ролна
 • Брза и исплатлива монтажа
 • Без корозија и инкрустации
 • Комплетна програма на фитинзи и прибор
 • Уникатна универзална техника за муфови

Карактеристики

Карактеристики

Претходно изолирана PE-Xa цевка за енергетски ефикасно пренесување на топлина

За пренесување на топлината од биогас постројките потребни ви се системи на цевки со трајна и сигурна топлинска изолација и техника на поврзување. ИНСУЛПЕКС се состои од висококвалитетен матријал PE-Xa и висока изолација од ПУ пена. Со тоа се зголемува економичноста на вашата топлинска мрежа т.е. значително се намалуваат загубите на топлина.

Области на примена

Области на примена

Системот на композитни цевки ИНСУЛПЕКС е решение за најразлични ситуации со цел распределување на топлината.

 • Обезбедување на далечинска топлина
 • Обезбедување на вода за пиење и топла вода
 • Индустрија и системи за ладење
 • Постројки за биолошка маса и биолошки гас
 • Греење на слободни и сообраќајни површини
 • Системи за искористување на земјената топлина ( РАУГЕО)
 • Техника за базени

Компоненти на системот

Компоненти на системот

Системот на композитни цевки ИНСУЛПЕКС нуди комплетна програма со единечни и дупли цевки и со сите релевантни обликувачки делови и фитинзи.

 • ИНСУЛПЕКС дупли цевки со пречник од 20 до 63 мм, единечни цевки со пречник од 20 до160мм со котури од 86 до 360м
 • РЕХАУ подвижна навлака за поврзување со сите комерцијални приклучоци, преодни места како и со специјални делови како топчести вентили и вентили за затворање
 • РЕХАУ муф за електрично заварување ФУСАПЕКС за поврзување на спојки со пречник од 50 до 160мм, агли, преодни места и рабови
 • РЕХАУ изолирачки муфови за поврзување и разгранување на ИНСУЛПЕКС претходно изолирани системи на цевки.

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати