PE-Xa Цевка за одводнување под притисок

Опис

PE-Xa Одводна цевка под притисок – со сигурност заштеда на трошоци

Со сигурност заштеда на трошоци преку користење на цевки од RAU-PE-Xa (мрежен Полиетилен под висок притисок). РЕ-Ха одводни цевки под притисок се произведени пред повеќе од 30 години според еден РЕХАУ пазарно развиен зрел принцип. Одводните цевки под притисок од RAU-PE-Xa се обвиени со кафено означен PE-HD слој. Оваа обвивка служи како дополнителна УВ-заштита како и за оптичка контрола на соголувањето при подготовка за заварување.

Предности

Предности

 • Отпорност на удар
 • Отпорност на точка на товар
 • Отпорност на сила на кинење
 • Нема брзо ширење на процеп
 • Висока отпорност на абразивност
 • Висока отпорност при удари на екстремно ниски температури
 • Висока флексибилност при ниски температури
 • Користење до 95 °C постојана температура
 • Висока еластичност (меморискиефект)

Технички податоци

Технички податоци

 • Поврзување со помош на вообичаени фитинзи со стеги, навртки односно со спирално топло заварување, доколку од се одобрени страна на производителот на фитинзи за РЕ-Ха цевки.
 • Монтажа на спојниците согласно општо важечките упатства и техничките спецификации на производителот.
 • Топло спирално заварување согласно упатство DVS 2207-1 Прилог 1.

Испорака

Испорака

Програмата на испорачување опфаќа:

 • Димензии d 50 до d 160, SDR 11, до 15 bar работен притисок при C=1,25
 • Стандардно отворање во 6 м-прачки, 100 м-прстенести намотки
 • Специјални должини и барабанско отворање по нарачка

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати