Вода за пиење & гас

Докажани и флексибилни системски решенија!

Квалитетните системи на РЕХАУ за снабдување со вода за пиење и гас ги исполнуваат највисоките барања за стандарди на безбедност, сигурност и економичност. Без разлика дали станува збор за конвенционално инсталирање со ископ или е процес на положување без ископ/без песочна подлога (како вплугување, вкопување, дупчење во вода, земна ракета, нова линија или со кршење): вистинскиот избор се системите за цевки под притисок од RAU-PE-Xa и РАУПРОТЕКТ 100-RC!

Печати