Телекомуникации

Двојно дно на мрежи за податоци: телекомуникациски решенија

Телекомуникациските врски се вените на новата ера. Без телефон, пренос на податоци и интернет модерниот живот е незамислив. Затоа е важно кабелските врски на мрежите за податоци да се сигурно заштитени колку што е можно. За таа цел РЕХАУ нуди сеопфатна програма на системи за заштита на кабли од различни полимерни материјали, кои се мошне компактни и долготрајни. Асортиманот е заокружен со алати за ефикасно инсталирање на фибер оптички кабли.

Печати