Прибор за монтажа на кабли

Опис

РАУКАТ Прибор за монтажа на кабел
РАУКАТ Прибор за монтажа на кабел

Прибор за монтажа на кабли – Алат за сечење РАУКАТ I

Неопходен и сигурен алат за инсталација на оптички кабли.

РАУКАТ е прецизен инструмент за отворање и изложување на фибер-оптички кабли на сечени или несечени снопови (BA).

Предности

РАУКАТ Прибор за монтажа на кабел
РАУКАТ Прибор за монтажа на кабел

Предности

  • Заштеда на време и трошоци
  • Искористување на целиот капацитет на каблите
  • Нема оштетување на фибер-оптички кабли
  • Дијаметар на сечење од 1,5 mm до 4,2 mm
  • Засечна должина по избор
  • Репродуцирачки пресечни резултати
  • Еднаква и постојана изведба на сечење
  • Едноставно ракување
  • Долготрајност

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати