РАУДУКТ ЕВМР за директно полегнување

Опис

За економично полегнување директно во земја

РАУДУКТ ЕВМР цевки за полегнување од РЕХАУ се користат за заштита на коаксијални и фибер оптички кабли на долга траса.

Полегнувањето на РАУДУКТ ЕВМР се врши исто како и кај за нашите РАУДУКТ повеќенаменските цеки. Единечните цевки имаат подебел ѕид за да можат да се инсталираат директно во земја.

Предности

Предности

 • Цевките можат да се полегнуваат со вградување во природна почва без дополнителна заштитна цевка и без песочна подлога , односно да се вкопуваат или да се положуваат со отворен принцип со подлога од шодер
 • Доколку не се исполнат сите единечни цевки во пречникот, тогаш слободните цевки нудат брза и ефтина можност за мрежно проширување
 • Изведбата со засилен ѕид на внатрешните цевки, овозможено е со РАУДУКТ ЕВМР да се изведуваат статички стабилни цевни системи (SLW 30, од 0,6m монтажна длабочина) за комуникациската техника помеѓу шахти или положување на долги траси
 • До 4 РАУДУКТ ЕВМР-системи можат да се полегнуваат во една операција. Се добива 8-16-кратен кабелски канал без дополнително користење на заштитни цевки
 • Флексибилност на системот со внатрешни цевки и обвивка од PE
 • Се рециклира искористениот материјал (цевки и фитинзи)
 • Специјален РЕХАУ внатрешен жлеб оптимални резултати на инјектирање

Испорака

Испорака

 • РАУДУКТ ЕВМР 4-кратно: 2 цевки 40x3,4, 2 цевки 32x2,9
 • РАУДУКТ ЕВМР 4-кратно 32: 4 цевки 32x2,9
 • РАУДУКТ ЕВМР 4-кратно 40: 4 цевки 40x3,7
 • РАУДУКТ ЕВМР 3-кратно 40: 3 цевки 40x3,7
 • РАУДУКТ ЕВМР 3-кратно 50: 3 цевки 50x4,6
 • РАУДУКТ ЕВМР 3-кратно компакт: 2 цевки 40x3,0, 1 цевка 50x3,5
 • РАУДУКТ ЕВМР 2-кратно 40: 2 цевки 40x3,7
 • РАУДУКТ ЕВМР 2-кратно 50: 2 цевки 50x4,6
 • РАУДУКТ ЕВМР 2-кратно 50/40: 1 цевка 50x4,6, 1 цевка 40x3,7
 • Други пресеци по нарачка

Компоненти на системот:

 • Приклучен фитинг-конектор
 • Завршен фитинг и заптивна капа
 • Единечна изолација, помеѓу цевка и кабел, делива
 • Приклучен систем на шахта
 • Полушколки за поправки
 • Секач, демонтажна полушколка за приклучен фитинг-конектор, цевен-секач, нож-соголувач
 • Варио-гарнитура за инјектирање за димензии на цевка d 25 до d 50
 • Пневматски кабелски систем на дополнување, со инструменти

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати