Црева за заштита на растенија и клипови

Безбедно - чисто – во согласност со стандардите

Во областа на аграрната техника заштитата на растенијата е еден од најважните фактори.
Тука пред сè се бараат високофункционални, безбедни и оддржливи решенија.

Компонентите на РЕХАУ во целост ги исполнуваат овие барања.

Нашите компоненти се потврдени од страна на независни институти за тестирање.
Клиповите за оплодува на РЕХАУ веќе се подложени на тестирање на срце и бубрези во Високата школа Вајенштефен.

Печати