Црева за млеко

Опис

Црево за молзење РАУСИЛ ФГ и РАУЛАБ ФГ

ЧИСТО, БЕЗБЕДНО, ВО СОГЛАСНОСТ СО СТАНДАРДИТЕ

РАУСИЛ ФГи РАУЛАБ ФГ се црева на РЕХАУ кои се специјалисти за употреба во областа на техниката за млеко.

Тие се идеалните црева за хигиенско третирање на млекото.

РАУСИЛ ФГ и РАУЛАБ ФГ се погодни за употреба во областа на прехраната и ги исполнуваат барањата содржани во Препораката XV (Silicone) од BfR и FDA §177.2600, како и прописот (EG) 1935/2004.

Предности

Црево за молзење РАУСИЛ ФГ и РАУЛАБ ФГ

Предности

Силиконските црева за млеко се одликуваат со следниве атрибути:

  • флексибилност и трајна еластичност, дури и на ниски температури
  • подобро позиционирање на справите за молзење на вимето
  • оптимална распределба на тежина, а со тоа и внимателно молзење
  • отпорност на стареење, на озонски влијанија и на UV-зрачење (без кршливост)
  • долготрајност, подолга трајност, помалку реконструкции

Downloads

Downloads

Овде ќе го најдете актуелниот проспект "Црева за аграрна техника".

Печати