Индустриски уреди за ладење

Keep it cool, Get it Green!

РЕХАУ е признат партнер за развој и снабдувач на енергетско-ефикасни решенија во согласност со специфичните барања на производителите на уреди за ладење.

РЕХАУ во голема мера ги задоволува високите барања во однос на функционалноста и дизајнот.

Притоа нашиот спектар на услуги опфаќа од производство на едноставни профили, па сè до развивање на комплексни системи.

Печати