Профили за ќелии за ладење

Опис

Опис

Како партнер на производителите на ќелии за ладење РЕХАУ ги поддржува клиентите со помош на својата широка програма на решенија за профили.

Спектар на услуги

Спектар на услуги

  • профили за преземање за ѕидовите на ќелиите за ладење
  • профили за спојување со ѕид
  • профили за покривање со коекструдирани, меки дихтунзи
  • профили за врати и шарки вкл. дихтунзи
  • прибор

Предности

Предности

  • едноставна монтажа
  • избегнување на нечистотии со екстрдуирани меки дихтунзи
  • изведби на профили за сите вообичаени дебелини на ѕидови за изолација
  • при внатрешна употреба: користење на физиолошки нештетни рецепти за материјали
  • при надворешна употреба: користење на сите видови материјали отпорни на атмосферски влијанија
Печати