Дихтунзи за издувни и димни гасови

Опис

Дихтунг за димни гасови

Опис

За примена во системи за издувни гасови отпорни на притисок, како на пример камини од облагороден челик, прв избор се силиконските дихтунзи за димни гасови.

Силиконските профили со помош на силиконски лепак се слепуваат и се добиваат дихтунзи во форма на прстен.

Како комбинацијата на материјали RAU-SIK 8508 така и лепењето се со сертификат TÜV (DIN EN 14241-1T 200 W2 K2 I).
Ова е потврда за бараниот квалитет на РЕХАУ од независна инстанца.

Со цел постојано постигнување на оптимални резултати при дихтувањето, се развиваат и нови просторни форми во различни должини и се спојуваат во прстени.

Сè според желбите на нашите клиенти

Предности

Предности

  • сертифициранни според DIN EN 14241-1T 200 W2 K2 I
  • отпорни на температура до +200°C
  • отпорни на хемикалии
Печати