РАУПУРАН и РАУФЛЕКСАМ

Опис

ЗА МЕХАНИЧКИ ОПТОВАРУВАЊА

Неармираните полиуретански црева, отпорни на триење, особено се погодни при употреба со големо механчко оптоварување.


При поголеми оптоварувања на притисок се користи армирање со влакна.

Можности на примена

Можности на примена

Цревата РАУПУРАН и РАУФЛЕКСАМ меѓу другото се користат и како доводни водови на пневматските алатки.

Доколку цревата РАУПУРАН се користат во комбинација со вода, исто така нудиме и видови на материјали отпорни на микроорганизми.

Предности

Предности

  • отпорни на притисок
  • отпорни на триење
  • флексибилни
  • лесни
  • отпорни на температури од -40 °C до +80 °C
  • материјали отпорни на микроорганизми при користење со вода
Печати