РАУ-ВПЕ

Опис

Пневматски црева од VPE

Специјалисти за прехранбената индустрија

Пневматските црева од РАУ-ВПЕ се новите специјалисти во рамките на пневматските решенија на РЕХАУ.

Специјалните ВПЕ-рецепти соодветствуваат со директивата 2002/72/EG како и со BfR-препораката III,така што ги исполнуваат стандардите за прехранбени производи.

Предност

Пневматски црева од VPE

Предност

  • подобрена отпорност на температура
  • подобрена отпорност на удар и на пукнатини поради затегнатост
  • компатибилни со елекетричните приклучни системи што ги наоѓаме во трговијата
  • ги исполнуваат директивите RoHS 2002/95/EG и WEEE-RL 2002/96/EG
  • одлична хемиска отпорност
  • отпорни на средствата за чистење што ги наоѓаме во трговијата
  • отпорни на УВ-зраци
  • без халогени
  • извонредна флексибилност
  • без критични REACH-состојки
Печати