РАУФОРАМ I и II

Опис

Класичен и високофлексибилен

Цревата РАУФОРАМ наоѓаат примена пред сè во областа на работната и мобилната хидраулика, како и во областа на техниката за подмачкување, мерење и регулирање.

Варијанти

Варијанти

РАУФОРАМ I – класичен

Црево за висок притисок со внатрешен слој од RAU-PA (полиамид) и обложување од RAU-PUR (полиуретан), отпорно на триење.


РАУФОРАМ II – високофлексибилен

За областите на примена кои бараат високофлексибилно црево ви го нудиме РАУФОРАМ II со рапав термопластичен внатершен слој RAU-TEL и обложување од RAU-PUR (полиуретан), отпорно на триење.

Предности

Предности

Обележјата за квалитет на нашите црева РАУФОРАМ се:

  • стандардизиран квалитет согласно EN 855 Type R7, SAE J 517 Type 100R7, ISO 3949 Type 1 и BS 4983 Type 1
  • лесни
  • мал надворешен пречник
  • низок отпор на проток благодарение на мазниот внатрешен ѕид
  • ниска стапка на дифузија при најчесто употребуваните гасовити течности
  • лесно монтирање, бидејќи отпаѓа луштењето на горната облога
  • отпорни на триење
  • отпорни на хемикалии
  • отпорност на стареење, озон и УВ-зраци
Печати