ФУКО I и ФУКО II

Опис

Опис

На премините компонентите кои се изработени од водоотпорен бетон мора да ја преземат и функцијата на изолирање од вода.

Со вбризгување на материјал за компресија преку цревата за вбризгување во работната фуга, фугата и евентуално непосредните празни места во бетонот се пополнуваат. Водата веќе не може да навлезе во фугата.

Во оваа област РЕХАУ нуди и специјално изработени решенија на индустриски црева.

Печати