РАУПАСТАМ

Опис

РАУПАСТАМ црева

СПЕЦИЈАЛИСТИ ЗА ТЕХНОЛОГИЈАТА НА ЗАВАРУВАЊЕ

РАУПАСТАМ се флексибилни црева од поливинихлорид и полиуретан, отпорни на притисок и температура.

Во програмското портфолио се наоѓаат и силиконски црева.

Спектарот на димензии се протега од DN 4 - DN 19 m

Во зависност од димензиите, на тој начин се покрива област на работен притисок од 25 бари до 40 бари при температура од 20°C.

Монжности на примена

РАУПАСТАМ црева

Монжности на примена

  • пневматски системи
  • разладни водови во системи за заварување со заштитен гас
  • апарати за заварување со висок учинок

Предности

РАУПАСТАМ црева

Предности

  • лесни
  • мал надворешен пречник
  • висока сила на компресија
  • флексибилност
Печати