РАУАКВА црева за вода за пиење

Опис

РАУАКВА

Опис

Под поимот РАУАКВА ви нудиме црева за вода за пиење, кои ги исполнувиаат дури и строгите барања од DVGW, работен лист W270, W 549 како и KTW, категорија A.

РАУАКВА цревата за вода за пиење се црева армирани со конец со дозвола за користење на основното црево.

Предности

РАУАКВА

Предности

Предности на специјалните црева за демонстрација се:

  • отпорни на температура од -20 до +65°C
  • трајно означување со втиснување
  • компатибилност со спојка за еднонасочна струја и конусно спојување
  • хомогено поврзување тестирани во пракса (поднесуваат прегазување)
  • отпорни на UV-зраци
  • отпорни на триење
  • отпорни на средства за чистење и дезинфекција што може да се најдат во трговијата
  • не пропуштаат светлина (дејствуваат против создавањето микроорганизми)

Downloads

Downloads

Hier finden Sie die aktuellen technischen Informationen zu den RAUAQUA-Schläuchen sowie den aktuellen Prospekt.

Печати