Профили за преградни ѕидови за тушеви

Опис

Профили за преградни ѕидови за тушеви

ДИХТУВА, ЗАТВОРА, ПОКРИВА

Во областа на индустријата за преградни ѕидови за тушеви, РЕХАУ преку иновативните развојни проекти за клиенти и стандардните системи е еден од водечките понудувачи на системи за дихтување на пaзарот.

Водечките производители во областа на санитарната техника веруваат во широката палета на можности:

Без разлика дали суптилно или ориентирано кон дизајн: Ние изработуваме туш-кабини што ве оставаат без здив.

Можности на примена

Профили за преградни ѕидови за тушеви

Можности на примена

Профилите на РЕХАУ преку квалитативните рецепти за материјали се специјално приспособени за вградување во согласност со дадената состојба.

Најразличните системи за преградни ѕидови за тушеви можат да се опремат на следниов начин:

· туш-кабини од сјајно стакло

· туш-кабини со конструкција од рамки

· додатни елементи за кади за бањање

· останати санитарни преградни ѕидови (кантови за задржување на вода, украсни профили, изолирање на отвори)

Предности

Профили за преградни ѕидови за тушеви

Предности

 • јасни, високотранспарентни поставувања
 • постојаност на боите
 • трајно еластични
 • трајно магнетни
 • лесни за монтажа

спектар на услуги

Профили за преградни ѕидови за тушеви

спектар на услуги

Генерацијата на РЕХАУ за профили за дихтување на врати и за одбивање на вода со алуминиумска фолија поставена од надворешната страна е единствена и пред сè убедува со помош на следниве атрибути:

 • изглед – алуминиумска лента поставена однадвор со сјаен хромиран изглед
 • без избледувања како резултат на случајно разлевање на PVC врз фолијата
 • хаптика – „Metall-Touch“
 • широк асортиман на производи
 • комбинација на профили од 6 и 8 mm

Материјали

Профили за преградни ѕидови за тушеви

Материјали

 • RAU-PVC (тврд/мек-PVC)

 • RAU-SRT

 • RAU-SIK

 • RAU-PE

 • RAU-FER
Печати