КОРВЕКС покрив за базени

Опис

Хардтоп за базени

РЕХАУ со помош на пенеста изведба на покривот за базени КОРВЕКС има развиено иновативен производ, кој со претенциозниот дизајн и извонредните својства на материјалите ги задоволува највисоките барања.

Специјално се развиени висококвалитетни PVC - прачки, кои се екструдираат со помош на шарки, така што материјалите се цврсто поврзани.

Пенестата изведба овозможува идеални услови за пливање и носивост.

Освен тоа, повеќе не се потребни специјални завршни капи за затворање на празните простори.

Можности на примена

Можности на примена

  • приватни отворени и затворени базени
  • јавни отворени и затворени базени
  • посебни намени надвор од сферата на базените

Предности

Предности

  • софистициран дизајн и извонредни својства на материјалите
  • многу висока отпорност на град и на атмосферски влијанија
  • заштита од несреќи односно од ненамерно паѓање во базенот во согласност со француската директива за безбедност NF P 90 308
  • многу добри изолациски својства
  • без потреба од дополнително конфекционирање на профилите
  • можност за едноставен и индивидуален дизајн на профилите при вградување на „лице место“

Downloads

Downloads

Овде ќе го најдете актуелниот проспект за РЕХАУ КОВРЕКС.

Печати