Трговија со технични производи

Иновативни стандардни програми

Моќ за иновации, квалитет, дејствување ориентирано кон иднината и стручна компетентност на ниво на производите: овие области го одредуваат нашето делување во областа на трговијата со технички производи.

Оттаму, нашите програми за црева, силикон и профили веќе одамна се етаблирани кај водечките фирми од оваа бранша.

Заедно со нашите елитни партнери во трговијата освојуваме нови можности на пазарот и континуирано го оптимизираме квалитетот на производите и сервисните услуги.

Мотото гласи: Заедно сме дел од решението, а не дел од проблемот.

Печати