РАУСПИРАФЛЕКС МЕТАЛ

Примена

РАУСПИРАЛФЛЕКС МЕТАЛ

Флексибилно и цврсто PVC-црево со спирала од челична жица

Проѕирното црево РАУСПИРАФЛЕКС МЕТАЛ е универзален талент.

Цревата се користат пред сè во земјоделството и градежната индустрија, за експлоатација на гранулат, за спуштање на подземни води, во бродоградбата или во бродоградилиштата.

Опфаќа температурен опсег од -5 °C до +60 °C.

Предности

РАУСПИРАЛФЛЕКС МЕТАЛ

Предности

Истакнати својства на цревото РАУСПИРАФЛЕКС МЕТАЛ се:

  • високофлексибилно и цврсто
  • можна е добра оптичка контрола на течноста што се транспортира
  • физиолошки нештетно во согласност со стандардот за прехранбени производи 2002/72/ЕЗ
  • тесно искачување на спиралата за висока вакуумска цврстина
  • Одвнатре и однадвор мазно

Downloads

Downloads

Овде ќе го најдете актуелниот проспект за црева за вшмукување и транспортирање РАУСПИРАФЛЕКС

Печати