РАУСПИРАМ

Примена

РАУСПИРАМ

PVC-црево со висока отпорност на вакуум со итегрирана полимерна монофилна спирала

Проѕирното црево РАУСПИРАМ се користи секогаш онаму, каде што мора да бидат транспортирани безмасни течности, гасовидни течности или материјали што протекуваат.

Опфаќа температурен опсег од -10 °C до +60 °C.

Предности

РАУСПИРАМ

Предности

Истакнати својства на цревото РАУСПИРАМ се:

  • висока отпорност на вакуум
  • можно е добро оптичко следење на течноста што се транспортира
  • високофлексибилно

одвнатре мазно, однадвор малку брановидно

Downloads

Downloads

Овде ќе ги најдете актуелните технички упатства за РАУСПИРАМ цревата како и актуалниот проспект за програмата.

Печати