Прибор

Опис

ПОПРАКТИЧНО НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ!

Широкиот асортиман на прибор ја дополнува програмата на РЕХАУ за техника за градини.

Многубројните варијанти за мобилно наводнување, на апаратите за нуркачкиот спорт, како и за чувањето носат раздвиженост и ред во вашата градина.

Концептот на бои на цревата за градини и арматурите е присутен и кај приборот на РЕХАУ.

Докажаниот троен концепт за катагоризација ПРЕМИУМ, КОМФОРТ и ОЛРАУНД дава опис и за својствата и можностите за примена на приборот.
Амбалажата со плакати е повеќејазична и содржи информативни напомени за употреба.

Испорака

Испорака

Со решенијата на РЕХАУ ниту едно растение не се изостава при наводнување:

  • кутија за црево
  • количка / држач за црево (достапно и како комплет)
  • прачки за прскање
  • мултифункционални, четвртасти и импулсни прскалки за наводнување
  • команди за наводнување

Downloads

Downloads

Овде ќе го најдете актуелниот каталог за РЕХАУ градинарската техника за сезоната 2011, како и програмата за арматури и прибор во категоријата КОМФОРТ.

Печати