Ентериер

Креативна слобода и функција

Поаѓајќи од надлежностите во браншата на градежништвото РЕХАУ нуди широка програма и за професионалниот ентериер. На располагање стојат технички напредни производи од различни материјали и изведби. Со тоа покрај функционалните аспекти може да бидат исполнети и необични, внатрeшно-архитектонски барања.

Печати