Лајсни за бази

Спектар на услуги

Индивидуално и рационално

 • различни пречници на профили за различни области на примена во ентериерот
 • широк спектар на бои и различни површини за слобода на делување
 • практичен прибор за монтажа и обработка
 • краткорочно испорачливи стандардни програми
 • индивидуални варијанти и вонстандардни профили

Примена

Примена

 • профили за кантови подложни на удар
 • профили за лајсни за база
 • профили за системи за преградување на простории и опремување на продавници

Предности

Предности

 • разновидни можности за внатрешен дизајн
 • материјал лесен за оддржување и отпорен на гребење
 • заштита и безбедност при примена во згради
Печати